Het bestuur stel zich even voor:

Rimmer Boersma, Voorzitter ( 06-25026252)

Even voorstellen, mijn naam is Rimmer Boersma. Ik woon en werk samen met mijn vrouw Willeke en vier zoons een bio melkveehouderij in Oosterzee. We hebben ongeveer 100 melkkoeien en 50 stuks jongvee met 78 ha. grond in gebruik. Verder zijn we nog een beetje “energieboer” met 600 zonnepanelen. Ik ben erg ontevreden over de prijs die wij, rundveehouders krijgen voor ons bio-slachtvee. In de winkel betaalt de consument voor een kilo bio-vlees en wij zien daar te weinig van terug. En dat frustreert… Maar niets doen is geen optie, daarom hebben wij als 5 gelijk gestemde bio boeren, uit alle hoeken van Nederland, de koppen bij elkaar gestoken. Sinds we met onze activiteiten gestart zijn, is er al flink wat reuring ontstaan in “slachtvee land”. Wat tot gevolg heeft gehad dat het verschil tussen bio- en gangbaar vlees van 50ct/kg naar 100ct/kg is gegaan. Voor de komende jaren moet dit verder gaan. Dit kan alleen als we het slachtvee aanbod bundelen.

Arnoud Vrugteman, Secretaris ( 06-24144433)

Even voorstellen, mijn naam is Arnoud Vrugteman, samen met mijn partner Franka Tomassen en de 3 dochters en 2 zonen runnen we ons biologisch melkveebedrijf, Boerderij Opneij in Randwijk, in de Betuwe. De drive om mee te doen in de werkgroep, die geleid heeft tot EkoHolland Vee & Vlees, is dat ik van mening ben dat het biologische rundvlees veel meer waarde heeft dan dat de melkveehouder er voor krijgt. Graag zou ik de bio-vlees prijs los gekoppeld zien van de gangbare prijs, het is nl. een totaal andere markt. Ook zou het mooi zijn als we de totale bio-slachtrunder-keten transparanter zouden krijgen.

Peter de Nooij, Penningmeester (  06-30278427)

Boerderij Amstelland, waar ik samen met mijn partner, zoon en dochter woon en werk, ligt in het veenweidegebied net onder Amsterdam. Jaarlijks gaan er van ons bedrijf zo’n twintig koeien richting slachterij. Het afmesten van deze koeien is jarenlang niet kostendekkend geweest, terwijl de vraag naar draaivlees waarin onze koeien voornamelijk worden verwerkt wel duidelijk aanwezig was en is. We kunnen blijven afwachten en de vleesketen de schuld geven van deze situatie, maar beter is het om hier met elkaar wat aan te doen. Ik heb er vertrouwen in dat we, net als met de melk, de afzet van ons slachtvee succesvol kunnen bundelen en daardoor een serieuze partner kunnen worden in de keten. Afzet in marktconcepten met een stabiele prijs die zich eerlijk verhoudt met de prijs in de winkel is realiseerbaar. Ik wil mij hiervoor samen met mijn collega’s graag voor inzetten.

Frank Linschoten, Algemeen bestuurslid (  06-83719076)

Even voorstellen, mijn naam is Frank Linschoten, getrouwd met Yvonne. We hebben samen 3 kinderen, 2 zonen en een dochter. We zitten met onze jongste zoon Corné in een maatschap en runnen samen een biologisch melkveebedrijf in Lage Mierde, genaamd Doortjeshoeve, met 70 melkkoeien, jongvee en 40 stuks vleesvee. Mijn reden om deel te nemen in het bestuur van de coöperatie is dat de bio vleesprijs in de supermarkt ver boven de gangbare vleesprijs ligt en dit niet bij de boer in de portemonnee komt, terwijl de koeien op de boerderij biologisch gemaakt worden. Dus een eerlijke margeverdeling in de keten. Mijn mening is ook dat de prijzen van biologisch en gangbaar losgekoppeld moeten worden, dit zijn 2 totaal verschillende markten.

Henk Schellekens, Algemeen bestuurslid (  06-18445204)

Mag ik mij even voorstellen: mijn naam is Henk Schellekens getrouwd met Riky en ik heb 1 dochter en 3 zoons. Samen met mijn vrouw run ik een gemengd bedrijf met biologisch melkvee en een scharrelvarkenstak met zeugen en vleesvarkens. Ik wil mijn kennis van de slachterijwereld inzetten om een betere prijs te kunnen realiseren voor de leden van EKO Holland vlees. 

 

Het bestuur

bestuur eko holland vee en vlees

V.l.n.r. Henk Schellekens, Frank Linschoten, Arnoud Vrugteman, Peter de Nooij en Rimmer Boersma gefotografeerd in de stand van EkoHolland Vee & Vlees op de Biobeurs