EKO Holland

Vee & Vlees

Inleiding


It giet oan, zoals men al sinds jaar en dag zegt in Fryslân.


Coöperatie “EKO Holland Vee & Vlees U.A.” is een feit! Dé coöperatie voor al uw biologisch (dynamisch) slachtvee (en hopelijk spoedig ook kalveren en gebruiksvee (hier zijn we achter de schermen al voorzichtig mee bezig) is per 23 april jl. opgericht. Het geringe prijsverschil tussen gangbaar en biologisch slachtvee was voor ons de aanleiding om aan de slag te gaan met deze coöperatie, waarbij alle Nederlandse biologische rundveehouders welkom zijn om zich aan te sluiten.


Na een jaar van veel vergaderen en vaak met mogelijke afnemers om tafel te hebben gezeten, zijn we vanaf eind 2020 daadwerkelijk gaan leveren aan meerdere afnemers. In eerste instantie in de vorm van proefslachtingen en daarna al snel als reguliere leverancier aan meerdere afnemers. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Sinds we wekelijks dieren zijn gaan leveren, is de bio slachtprijs aanmerkelijk gestegen, en willen meerdere verwerkers graag de koeien van EKO Holland Vee & Vlees slachten/ verwerken.


Omdat het inmiddels serieuze vormen aanneemt, was het van belang om het ook juridisch correct aan te pakken en hebben we de coöperatie opgericht.


We hebben een paar zeer interessante partijen om tafel gehad, waar nette (lange termijn) contracten uit voort kunnen vloeien, waarbij ook mogelijkheden zitten dat er speciale vlees concepten voor onze koeien opgezet kunnen worden (te denken aan puur NL rundvlees, dubbeldoel rundvlees, etc. waarbij de aanvullende normen een extra opwaardering kan zijn). Niet alleen wij, maar ook de rundvlees verwerkende industrie en retailers zijn overtuigd van de kwaliteit van rundvlees van biologische koeien die al een carrière als melkkoe achter de rug hebben.


We zijn nu op een punt beland dat er lange termijn contracten met zeer nette prijzen op tafel komen. Daar staat tegen over dat wij ook bepaalde hoeveelheden koeien moeten gaan leveren. Om deze hoeveelheden te kunnen leveren, hebben we uw hulp nodig, en hopen we dat u onze coöperatie het vertrouwen geeft om ook uw vee te mogen vermarkten, want samen staan we sterk en kunnen we een vuist maken. U kunt lid worden van de coöperatie en zodoende mee profiteren van de prijzen die we door onze gezamenlijke aanbod kunnen behalen. Met grote aantallen kunnen we voor de verwerkende partijen een solide partner worden, waarmee marktconcepten kunnen worden opgezet. Dit leidt tot een afzet met betere prijzen die minder onder invloed staat van goedkope buitenlandse import.


We hopen u spoedig als lid te mogen noteren.


Met vriendelijke groet,

Bestuur EKO Holland Vee & Vlees


Voorwaarden


Aanmeldformulier

v.l.n.r. Hermen Spans, Frank Linschoten, Rimmer Boersma en Arnoud Vrugteman, ondertekenen de akte van het oprichten van coöperatie EKO Holland Vee & Vlees U.A.

Peter de Nooij heeft getekend via volmacht. Hij kon er helaas niet bij zijn vanwege andere verplichtingen.

Even voorstellen....


Rimmer Boersma, Voorzitter (0625026252)
Even voorstellen, mijn naam is Rimmer Boersma. Ik woon en werk samen met mijn vrouw Willeke en vier zoons een bio melkveehouderij in Oosterzee. We hebben ongeveer 100 melkkoeien en 50 stuks jongvee met 78 ha. grond in gebruik. Verder zijn we nog een beetje “energieboer” met 600 zonnepanelen. Ik ben erg ontevreden over de prijs die wij, rundveehouders krijgen voor ons bio-slachtvee. In de winkel betaalt de consument voor een kilo bio-vlees en wij zien daar te weinig van terug. En dat frustreert… Maar niets doen is geen optie, daarom hebben wij als 5 gelijk gestemde bio boeren, uit alle hoeken van Nederland, de koppen bij elkaar gestoken. Sinds we met onze activiteiten gestart zijn, is er al flink wat reuring ontstaan in “slachtvee land”. Wat tot gevolg heeft gehad dat het verschil tussen bio- en gangbaar vlees van 50ct/kg naar 100ct/kg is gegaan. Voor de komende jaren moet dit verder gaan. Dit kan alleen als we het slachtvee aanbod bundelen.


Arnoud Vrugteman, Secretaris (0624144433)
Even voorstellen, mijn naam is Arnoud Vrugteman, samen met mijn partner Franka Tomassen en de 3 dochters en 2 zonen runnen we ons biologisch melkveebedrijf, Boerderij Opneij in Randwijk, in de Betuwe. De drive om mee te doen in de werkgroep, die geleid heeft tot EKO Holland Vee & Vlees, is dat ik van mening ben dat het biologische rundvlees veel meer waarde heeft dan dat de melkveehouder er voor krijgt. Graag zou ik de bio-vlees prijs los gekoppeld zien van de gangbare prijs, het is nl. een totaal andere markt. Ook zou het mooi zijn als we de totale bio-slachtrunder-keten transparanter zouden krijgen.


Peter de Nooij, Penningmeester (0630278427)
Boerderij Amstelland, waar ik samen met mijn partner, zoon en dochter woon en werk, ligt in het veenweidegebied net onder Amsterdam. Jaarlijks gaan er van ons bedrijf zo’n twintig koeien richting slachterij. Het afmesten van deze koeien is jarenlang niet kostendekkend geweest, terwijl de vraag naar draaivlees waarin onze koeien voornamelijk worden verwerkt wel duidelijk aanwezig was en is. We kunnen blijven afwachten en de vleesketen de schuld geven van deze situatie, maar beter is het om hier met elkaar wat aan te doen. Ik heb er vertrouwen in dat we, net als met de melk, de afzet van ons slachtvee succesvol kunnen bundelen en daardoor een serieuze partner kunnen worden in de keten. Afzet in marktconcepten met een stabiele prijs die zich eerlijk verhoudt met de prijs in de winkel is realiseerbaar. Ik wil mij hiervoor samen met mijn collega’s graag voor inzetten.


Frank Linschoten, Algemeen bestuurslid (0683719076)
Even voorstellen, mijn naam is Frank Linschoten, getrouwd met Yvonne. We hebben samen 3 kinderen, 2 zonen en een dochter. We zitten met onze jongste zoon Corné in een maatschap en runnen samen een biologisch melkveebedrijf in Lage Mierde, genaamd Doortjeshoeve, met 70 melkkoeien, jongvee en 40 stuks vleesvee. Mijn reden om deel te nemen in het bestuur van de coöperatie is dat de bio vleesprijs in de supermarkt ver boven de gangbare vleesprijs ligt en dit niet bij de boer in de portemonnee komt, terwijl de koeien op de boerderij biologisch gemaakt worden. Dus een eerlijke margeverdeling in de keten. Mijn mening is ook dat de prijzen van biologisch en gangbaar losgekoppeld moeten worden, dit zijn 2 totaal verschillende markten.


Hermen Spans, Algemeen bestuurslid (0622609575)
Even voorstellen, mijn naam is Hermen Spans, getrouwd met Leanne Spans-vd. Beukel. Samen hebben we 4 kinderen, 1 zoon
en 3 dochters. In Zwartsluis en Sint Jansklooster op 2 locaties melken we ruim 300 koeien. Daarnaast doen we veel weidevogelbeheer en verhuren we accommodatie voor bijeenkomsten tot 80 man. Ik vindt dat de marge die gemaakt wordt
door de handel en retail niet evenredig wordt verdeeld. Het verschil met gangbaar wordt bij ons op het erf gemaakt, maar we zien er te weinig van terug op onze afrekening van slachtvee. In een vergadering van Eko-Holland-melk werd hier aandacht voor gevraagd, en dat is een goede zaak. Vandaar mijn inzet.


Neem contact op

Skal reg.nr.: 111104