logo eko holland vee en vlees

EkoHolland Vee & Vlees is een coöperatie die als doel heeft om de positie van de biologische veehouder in de vleesveeketen te versterken. Dit wordt bereikt door het aanbod van biologische slachtkoeien van de aangesloten biologische veehouders te bundelen en aan te bieden aan verschillende afnemers.

De coöperatie is in 2021 opgericht door vijf veehouders. De gedeelde overtuiging dat de positie van de biologische veehouders in de vleesketen ernstig tekort komt staat aan de basis van de oprichting. Na een periode van gestage groei heeft de cooperatie nu haar plek in de keten verworven.

De werkwijze van coöperatie “EkoHolland Melk op maat” is het voorbeeld voor de oprichters. De naam EkoHolland staat voor een transparante, efficiënte en een no nonsens organisatie. Zo is EkoHolland Vee & Vlees ook.

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit vijf biologische veehouders. Naast de dagelijkse leiding vormt het bestuur in samenwerking met een administratiekantoor en automatiseringsbedrijf ook de uitvoerende kracht van de coöperatie. Het is de wens van het bestuur dat de coöperatie in de toekomst ook een rol gaat spelen bij de afzet van biologische kalveren. Met verschillende partijen wordt bekeken welke, bij het biologische gedachtengoed passende, mogelijkheden er zijn om dit vorm te geven.